10. 05. 2011.

Искре - Видело у тами ВЛАДАЊЕ СОБОМ

Будите цели људи, а не половни, и целе жене а не половичне. А цели ћете бити само на тај начин, ако претходно  загосподарите духом својим, душом својом, ако тамо реда направите. Ко не може реда направити у својој души, не може га заиста направити ни изван ње.


ИДЕАЛ И ЖРТВА

Идеал се зове оно што се у даљини једва сагледати даде и што се, само по цену напора, борбе и жртава, може постићи.Идеал није оно што се без муке и без борбе може постићи. У ширем, општијем и - духовном смислу речи, то до чега се без жртава долази, није идеал. Пасти са високог торња није идеал. Али попети се на велику висину то је идеал, јер за то треба напора. Добити на лутрији, није идеал,  јер  се  то може добити и без  борбе -  једним случајем. Али борити се, мучити се, па постићи нешто, то је идеал.

Демократија 


Нема демократије без закона и законитости, - нема облика стварне и пуне власти и владавине без поштења. Може се, додуше, један облик звати демократија, а не поштовати законе, а може други облик, опет не водити рачуна о поштењу. Све  се  то може као што човек може ићи на рукама, место на ногама, али зна се да то не бива и не може бити дуготрајно.
Видело у тами Д. Љ.

Типови људи


 ...Они су дубоко свесни да је живот њима пружен, да нема друге могућности
да се човек оствари до кроз живот. Тај пут примају са љубављу.
Свесни су тешкоћа на које наилазе. Знају да  је живот борба, али
осећају да имају снаге коју даје љубав - а снаге су огромне тако,
да су тешкоће према њима мале. Они знају да има облика који са-
кривају сунце, али виде и знају да иза тмурних и црних облака си-
ја жарко сунце. Знају да има трња на све стране, али знају да сна-
га таква, да и трње цвећем може да процвета. Знају да је свет па-
костан,  али  знају да под  акцијом и  делатношћу и ругобе  се дају
пролепшати... покретани огромном снагом љубави гра-
диоци су живота и покретачи његови. Они су то као кипови који
су со и светлост земљи и људима...
Они знају да су тешкоће везане за људски живот, положај
и судбину. Они не само да примају тешкоће активно, него им на-
лазе дубок смисао, налазе да су оне управо потребне животу,  јер
путеви који воде идеалима посути су самим препрекама, а смисао
самих  препрека  је  у  томе,  да  свака шуша  не може  да  стигне  до
идеала. Јер кад би путеви до идеала били поплочани и засути цве-
ћем, која то људска шуша не би до њих стигла?

08. 05. 2011.

Struktura određuje ponašanje
  "Svaka struktura ima sklonost ka kretanju.  Struktura određuje ponašanje.
 Postoje fundamentalne strukture u našim životima koje određuju put kojim je najlakše kretanje. Strukture koje najviše utiču na naš život sadržane su u našim željama, verovanjima, pretpostavkama, aspiracijama i objektivnoj stvarnosti.
Ljudska bića, dakle, deluju u skladu sa tim strukturama.


  Ako struktura određuje ponašanje, onda je pogrešno 
mišljenje da ćemo promenom ponašanja izmeniti strukturu. 
U stvari, baš je suprotno. 
Potrebno je raditi na promeni struktura 
 koje će onda promeniti naše ponašanje."